Søg
Close this search box.

7160 Tørring

Halberg & Olsen Innovation er aktuelt i gang med at udvikle byggeretsgivende lokalplan på dette bynære projektareal i den nordlige del af Tørring.

Projektareal
0
Vejl. byggerets m²
0
Vejl. bebyggelses %
0 %
Boliger
0 stk.
Tæt/Lav boliger
0 stk.
Åben/Lav boliger
0 stk.

Beskrivelse af projekt

Landbrugsarealet på Kirkevej 24 i Tørring udvikles til et helt nyt og moderne boligområde. Designforslaget giver frihed i at vælge forskellige boligtyper inden for tæt-lav bebyggelse med et varieret udbud af boligstørrelser. Dette har resulteret i fem typer rækkehuse med fælles parkering og niveaufri adgang til alle boliger. Lokalplanen tillader alle størrelser og sammensætninger af tæt-lav bebyggelse inden for byggefelterne. Vi har som forslag i lokalplanen taget udgangspunkt i størrelserne 47 m2 til 110 m2.

Projektets fokus er at skabe et lokalt og attraktivt boligmiljø, hvor rekreative arealer og lette stisystemer åbner op for fællesskab. Sydøst for projektområdet ses to regnvandsbassiner og et centralt mødepunkt for beboerne. Boligmiljøet er disponeret med henblik på at skabe en graduering af opholdszoner, der strækker sig fra mødestedet i sydøst, grønne fællesarealer imellem husene og til de private haver på grundarealerne.

Boligerne er placeret som forskudte stænger langs boligvejene med sydvendte haver for gode solforhold. 

Sammenhæng til eksisterende bysamfund

For os er et nyt boligområde ikke et mål i sig selv. Vi ser det derimod som et middel til at skabe sammenhæng og styrke det eksisterende bysamfund.

Projektområdet er naturligt koblet til omgivelserne ved at tilslutte sig til den nuværende stiforbindelse mod Tørring by, Tørring Gymnasium og eventuelt fremtidig stiforbindelse mod øst. Koblingen skaber gennemsigtighed mellem projektområde og bysamfundet.

Tørring by og omegn

Tørring er en by i Østjylland med en befolkning på 2945 indbyggere. Byen ligger kun 27 km vest for Horsens, 20 km nord for Vejle, 24 km øst for Give og 20 km nordvest for Hedensted. Tørring er en del af Hedensted Kommune og ligger i Region Midtjylland. 

Projektområdet ligger tæt på forskellige faciliteter, herunder 2 km til nærmeste dagligvarebutik, 600 m til sportsaktiviteter, 300 m til gymnasiet og 1 km til folkeskolen. Dette gør området attraktivt for mange generationer.

Lokalplanstadie: Vedtaget

Har du spørgsmål til dette projekt, så kontakt os

Morten Olsen

Adm. Direktør

61133399

mo@halberg-olsen.dk

Anette Ladefoged

Udviklingschef

28430543

al@halberg-olsen.dk