Søg
Close this search box.

5856 Ryslinge

Halberg & Olsen Innovation har udviklet byggeretsgivende lokalplan på dette bynære projektareal i den østlige del af Ryslinge.

Projektareal
0
Vejl. byggerets m²
0
Vejl. bebyggelses %
0 %
Boliger
0 stk.
Tæt/Lav boliger
0 stk.
Åben/Lav boliger
0 stk.

Beskrivelse af projekt

Projektområdet er en spændende udviklingsmulighed for Ryslinge, beliggende i et område omgivet af bevaringsværdige diger og en rekreativ grøn zone mod øst. Området grænser op mod syd til et boligområde med store parceller, hvilket skaber en naturlig overgang til en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse på projektområdet.

Udviklingen vil give mulighed for at tiltrække en større målgruppe og skabe en mangfoldig og levende by, hvor der er plads til alle. Der er mulighed for etablering af rækkehuse, dobbelthuse og trippelhuse på området, hvor åben-lav bebyggelse kan placeres i den sydlige del.

I den nordlige del af området vil der være en grøn kile med et regnvandsbassin og stiforbindelser, som fører til det rekreative område mod øst. For at sikre en sammenhængende helhed mellem det nye boligområde og Ryslinge har der været fokus på at skabe et samlet udtryk, herunder en harmonisk facadestruktur, farvesammensætning og tagudformning. For at skabe variation og dynamik i det urbane miljø, er boligmassen forskydes og brudt. 

Grøn struktur og fælles friarealer

Den grønne kile mod nord og fællesarealet i centrum udformes som et naturskønt område, hvor dele af arealet, som ikke anvendes til leg, ophold eller stier, vil få lov til at vokse vildt og frit. Dette vil bidrage til at skabe en frodig og grøn atmosfære på projektområdet, hvor biodiversiteten understøttes.

Projektområdet vil blive koblet til den omkringliggende natur, herunder det rekreative område mod øst og til Salling Å, Ravnsmose, Pindsvine have, Ellehave mm, der ligger mod syd. 

Ryslinge by og omegn

Ryslinge er en mindre by på Fyn i Danmark tilhørende Faaborg-Midtfyn kommune. Byen har omkring 2500 indbyggere og ligger kun 20 kilometer fra Svendborg og 15 kilometer for Odense.

Fra projektområdet er der fin stiforbindelse gennem boligområdet mod vest, til Skulpturparken, Ellehave og Sallinge Å. Med få kilometers afstand mod syd og nord er der dagligvareindkøb, forsamlingshus, kirke, skole, daginstitution og idrætsfaciliteter.

Lokalplanstadie: Vedtaget

Har du spørgsmål til dette projekt, så kontakt os

Anette Ladefoged

Udviklingschef

28430543

al@halberg-olsen.dk

Morten Olsen

Adm. Direktør

61133399

mo@halberg-olsen.dk