Søg
Close this search box.

7323 Give

Halberg & Olsen Innovation har været med til at udvikle byggeretsgivende lokalplan på dette bynære projektareal lige syd for Give.

Projektareal
0
Vejl. byggerets m²
0
Vejl. bebyggelses %
0 %
Boliger
0 stk.
Tæt/Lav boliger
0 stk.
Åben/Lav boliger
0 stk.

Beskrivelse af projekt

Projektområdet er placereret i den sydvestlige del af Give by og grænser op mod nord af et mindre boligområde. Mod øst er området afgrænset af et grønt område og et eksisterende parcelhuskvarter. Mod syd er området afgrænset af en eksisterende golfbane og skov.

I øjeblikket anvendes området til landbrug, med spredte beplantninger og eksisterende gårde. Landskabet er svagt kuperet med markante højdeforskelle i den vestlige del af området. Formålet er at udvikle et boligområde, der tager hensyn til og inddrager natur og landskabskvaliteter i området.

Boligområdet vil blive udviklet til boligformål med tæt-lav bebyggelse, såsom dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse. Der vil blive etableret faciliteter såsom veje, stier, parkering og fælles friarealer mellem boligerne.

Grønne arealer

Formålet med at etablere grønne fælles arealer er at skabe sammenhæng mellem boligområder og friarealer, både visuelt og rumligt. Bebyggelsen er planlagt med hensyn til landskabet ved at inddrage beplantning, bygningshøjde og variation i tæthed og åbenhed, for at understrege landskabets karakter.

Det er vigtigt for os at bevare og inkludere naturværdierne i det omkringliggende område til boligområdet. Det primære fællesareal er placeret mod sydvest og inkluderer et regnvandsbassin, omkranset af grønne arealer til afslapning, grill og leg for børnene. Mindre opholdsarealer er planlagt mellem boligerne for at styrke det lokale naboskab.

Give by og omegn

Give er en mindre by i Sydjylland, beliggende i Vejle Kommune med omkring 4000 indbyggere. Byen er ca. 15 km vest for Vejle og 30 km øst for Billund. I området omkring Give er der rig på natur med skove og søer. Der er flere vandrestier og cykelstier, der fører igennem landskabet omkring byen.

Selvom Give er en mindre by, tilbyder den en række dagligdags faciliteter for indbyggerne, såsom dagligvarebutikker, skoler, sundhedscenter, bibliotek, cafeer mm., som ligger i nærheden af projektområdet.

Lokalplanstadie: Vedtaget

Har du spørgsmål til dette projekt, så kontakt os

Morten Olsen

Adm. Direktør

61133399

mo@halberg-olsen.dk

Michael Laursen

Projektchef

28877020

ml@halberg-olsen.dk