Søg
Close this search box.

5540 Ullerslev

Halberg & Olsen Innovation har udviklet byggeretsgivende lokalplan på dette bynære projektareal lige nord for Ullerslev.

Projektareal
0
Vejl. byggerets m²
0
Vejl. bebyggelses %
0 %
Boliger
0 stk.
Tæt/Lav boliger
0 stk.
Åben/Lav boliger
0 stk.

Beskrivelse af projekt

Et af Ullerslevs landbrugsområder har en spændende fremtid foran sig, da området nu udlægges til et helt nyt og moderne boligområde. Det nye område vil bestå af 87 boliger fordelt i 4 klynger. Disse klynger vil være forbundet af grønne kiler, hvor regnvandet kan nedsives.

Boligklyngerne vil bidrage til at skabe et stærkt og sammenhængende fællesskab i gårdrummet, hvor beboerne kan slappe af. En hovedsti vil løbe gennem området og gøre det nemt for cyklister og fodgængere at bevæge sig mellem klyngerne og ud til naturområdet mod nord.

Hver boligklynge får sin helt egen karakter, hvilket vil bidrage til en smuk og varieret bebyggelsesplan. Forskelle i materialitet, farver, tagform, facadeudformning eller beplantning kan være elementerne, som skaber den unikke karakter i hver enkelt klynge. Samtidig vil boligklyngerne i sin helhed fremstå sammenhængende og ensartet.

Sammenhængende friarealer

De grønne kiler mellem boligklyngerne skaber en passende afstand mellem boligklyngerne og giver mulighed for nedsivning af regnvand. Kilerne bliver beplantet med vild engbevoksning, såsom buskbeplantning og enkeltstående træer, som vil have en positiv indvirkning på biodiversiteten i området.

Centralt i hver klynge vil der være et fælles grønt friareal til ophold, leg og aktivitetsmuligheder. Disse friarealer vi have et mere styret udtryk med klippet græs, bærbuske og frugttræer, som vil skabe en havelignende karakter. Lokalplanområdet vil blive afgrænset af et beplantningsbælte både i nord, øst og vest med hjemmehørende arter.

Ullerslev by og omegn

Ullerslev er en by på Østfyn med 2640 indbyggere og ligger i Nyborg Kommune i Region Syddanmark. Byen ligger kun 10 km fra Nyborg og 20 km fra Odense, hvilket gør den til en attraktiv beliggenhed.

Ullerslev har flere faciliteter, som er let tilgængelige fra projektområdet. Der er kun 800 km til nærmeste dagligvarebutik, 950m til sportsaktiviteter, 750 m til børnehave og 1,3 km til folkeskolen. De korte afstande til hverdagens aktiviteter, gør boligområdet til et attraktivt område for mange.

Lokalplanstadie: Vedtaget

Har du spørgsmål til dette projekt, så kontakt os

Morten Olsen

Adm. Direktør

61133399

mo@halberg-olsen.dk

Anette Ladefoged

Udviklingschef

28430543

al@halberg-olsen.dk