Søg
Close this search box.

Koncept

“En af vores kernekompetencer hos Halberg & Olsen Innovation er, at levere komplette og professionelle løsninger til vores samarbejdspartnere”

Morten Olsen

Adm. Direktør

Hos Halberg & Olsen Innovation køber og udvikler vi byggejord over hele landet. Vi udvikler primært lokalplaner til tæt-lav bebyggelse, men har også enkelte store projekter med åben-lav bebyggelse. De færdige jordstykker leveres direkte til en eller flere investorer, komplet med lokalplan, vandhåndteringsplan, støjnotater, lejeberegning, rentabilitetsberegninger mv.

Inden aflevering af den færdigudviklede lokalplan, afsøger vi projektområdet for diverse bindinger, krav samt konfliktpunkter, hvorefter vi leverer jordstykket designet til købers anvendelse, frigivet fra museets arkæologiske undersøgelser. 

Under fanen “projekter” kan du se et udpluk af de projekter, vi hos Halberg & Olsen Innovation pt. arbejder på. 

Helhedsorienteret udvikling

Vi har fokus på en helhedsorienteret tilgang til vores projekter, hvor alle aspekter af udviklingen løses i samarbejde med de involverede parter.

Udviklingsarbejdet sker med de lokale forhold for øje, da vi ønsker at understøtte udviklingen i de pågældende bysamfund med nye boligområder af høj kvalitet. Det gælder både indretning af de kommende boligområder og i samspillet med omgivelserne, så der tilføres yderligere værdi til lokalsamfundene. 

Høj faglig kompetence

Vi har en bred vifte af faglige kompetencer, der gør det muligt for os at tackle alle aspekter af udviklingsprocessen – både de tekniske og de juridiske. Vi har ekspertise inden for en række områder, herunder:

 • Indkøb af jord hos lodsejer
 • Udvikling af lokalplan
 • Principiel bebyggelsesplan §10a
 • Forsyningsforhold
 • Orienterende geotekniske boringer
 • Regnvandshåndtering
 • Håndtering af servitutter
 • Udstykningsforhold
 • Frigivelse fra museum
 • Beregning af rentabiliteter
 • Fastsættelse af lejevilkår og -niveau
 • … og meget mere.

Fokus på samarbejde

Udviklingsarbejdet sker i samarbejde med kunder, lodsejere, lokalforeninger, myndigheder og andre relevante aktører, således vi sikrer, at projektet kan gennemføres under hensyn til ønsker, behov og krav fra alle parter. Dette bidrager til et solidt fundament for den efterfølgende realisering.

Komplet leverance

Vi leverer komplette løsninger til etablering af tæt-lav boligbyggeri i hele Danmark – primært til lejemarkedet.

Vi sikrer, at projekterne kan gennemføres under hensyn til både markedsbehov og myndighedskrav, og at de lever op til vores høje krav til kvalitet og fremtidssikring.

Vi er pipeline-leverandør til mange af vores samarbejdspartnere, der omfatter lokale, nationale samt internationale virksomheder og fonde, der ønsker at etablere eller investere i nye boligområder i Danmark.

“Vi ønsker at udvikle boligområder, der bidrager til lokale fællesskaber, mangfoldighed i befolknings-sammensætningen, nærhed til rekreative arealer, forbindelser til naturen, og mange andre aspekter, der bidrager til et godt boligområde.”

Anette Ladefoged

Udviklingschef