Søg
Close this search box.

7160 Tørring (Kirkevej) Projektområdet er frigivet af Vejlemuseerne

Vores projektområde i Tørring har et areal på ca. 5,3 ha og rummer mulighed for at opføre ca. 83 rækkehuse. Området er lokalplanlagt og nu også frigivet til anlægsarbejdet af Vejlemuseerne.

Ved forundersøgelserne, der blev foretaget i vinteren 2023/2024, fremkom der ikke væsentlige fortidsminder, så udgravningen er nu afsluttet og anlægsarbejdet kan påbegyndes.

Hos Halberg & Olsen Innovation sikrer vi at alle vores projektområder er frigivet af museet i henhold til museumslovens regler.

I udviklingsprocessen indhenter vi museets udtalelse og vurdering af det pågældende projektområde, så vi har en indikation på om museet forventer at finde fortidsminder i området. Vi modtager desuden et budget for forundersøgelserne, så vi kender økonomien i at få foretaget søgerenderne. Længere fremme til processen, når vi nærmer os en endelig lokalplan igangsætter vi museets undersøgelser, så projektområdet kan frigives i forbindelse med lokalplanens vedtagelse.

Såfremt forundersøgelserne viser at der skal foretages egentlige udgravninger af hele eller dele af projektområdet sikrer vi også at dette sker hurtigst muligt, så projekterings- og byggeprocessen kan igangsættes i forlængelse af lokalplanens vedtagelse.

Vi forestår dermed hele håndteringen af museumsundersøgelserne frem mod museets frigivelse af projektområderne.