Søg
Close this search box.

5450 Otterup – Endelig vedtagelse af lokalplan

Vi har netop fået endelig og upåklaget lokalplan for vores projektområde i Otterup. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 4,8 ha og giver mulighed for opførelse af 52 tæt-lave boliger, samt 11 åben-lave boliger.

De kommende boliger ligger i den vestlige del af byen og er en naturlig forlængelse af et forholdsvis nyopført parcelhusområde. Boligområdet er placeret naturskønt ud til det åbne landskab mod vest. Infrastrukturen i området skaber mindre klynger og rekreative rum, der er med til at sikre god tilgængelighed for både bilister, cyklister og fodgængere, samt gode friarealer for beboerne. Rekreative stiforbindelser forbinder boligerne med friarealerne og den allerede eksisterende bebyggelse mod øst. Lavninger til håndtering af regnvand er indtænkt i friarealerne og kan dermed give rekreativ værdi til området.

Otterup ligger 15 km nord for Odense, 23 km øst for Bogense og er den største by i Nordfyns Kommune. Projektområdet ligger i nærheden af dagligvarebutik, sportsaktiviteter, børnehave og skole. 

Vi glæder os til at følge projektets videre udvikling. 

Læs mere om projektet her:

https://ho-i.dk/projekt/bjerrumvej-5450-otterup/