Søg
Close this search box.

5800 Nyborg(Vindinge) – Endelig vedtagelse af lokalplan

Vi har netop fået endelig og upåklaget lokalplan for vores projektområde i Vindinge nær Nyborg. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 5,5 ha og giver mulighed for opførelse af 89 tæt-lave boliger.

De kommende boliger ligger i naturlig forlængelse af den eksisterende bebyggelse i Vindinge og er placeret naturskønt ud til det åbne landskab. Infrastrukturen i området sikrer god tilgængelighed for både bløde og hårde trafikanter. Rekreative stiforbindelser forbinder boligerne med friarealerne. Et regnvandsbassin er placeret i områdets sydlige del og bidrager med rekreativ værdi til de kommende beboere.

Projektområdet ligger i Vindinge umiddelbart vest for Nyborg. Vindinge er en lille by som ligger i et naturskønt område i nærheden af Vindinge Å, skole, plejehjem, kirke og kun 3,2 km afstand til dagligvarebutikker.

Vi glæder os til at følge projektets videre udvikling. 

Læs mere om projektet her:

https://ho-i.dk/projekt/skolevej-vindinge-5800-nyborg/