Søg
Close this search box.

Byggeretsgivende lokalplan i Ullerslev

Hos Halberg & Olsen Innovation har vi netop gennemført en selskabshandel med et jordareal til opførelse af ca. 87 rækkehuse lige nord for Ullerslev. Halberg & Olsen Erhverv forestod salget af arealet.

Halberg & Olsen Innovation har udviklet den byggeretsgivende lokalplan helt fra start, med bygherres præferencer i fokus, så planen er realistisk og giver mulighed for at udvikle et attraktivt boligområde. Undervejs i processen er der taget stilling til alle aspekter, herunder f.eks nuværende ledningsnet, servitutter, ejerforhold, geoteknik, regnvandshåndtering, terræn mm.

Lokalplanen er udviklet med udgangspunkt i lokale fællesskaber. Lokalplanen skaber derfor ramme om 4 boligklynger, der alle henvender sig til lokale grønne områder. Herudover sikrer lokalplanen også en gennemgående stiforbindelse og sammenhængende grønne fællesarealer mellem boligklyngerne.

Lokalplanen er udviklet, så også kommunens parcelhusområde mod syd indgår og der skabes hermed gode sammenhænge mellem parcelhusene og rækkehusene.

Læs mere om lokalplanen i Ullerslev her: https://ho-i.dk/projekt/5540-ullerslev/ 

I forbindelse med udvikling af området, har vi fået en aftale på plads med VoresElnet ifm. nedgravningen af højspændingsledningen der stækker sig tværs over projektområdet, så det fremtidige boligområde i fremtiden lever op til de miljømæssige krav ift. højspændingsmaster og ledninger.

Hos Halberg & Olsen Innovation sikrer vi at alle vores projektområder er frigivet af museet i henhold til museumslovens regler. Ved forundersøgelserne af arealet i Ullerslev, der blev foretaget i efteråret 2022, blev der fundet tre koncentrationer af fortidsminder fra yngre bronzealder og renæssancen, som blev indstillet til en egentlig arkæologisk udgravning. Denne udgravning er nu afsluttet og anlægsarbejdet kan påbegyndes.

Læs mere om de arkæologiske undersøgelser her: https://ho-i.dk/2023/04/27/projektomraadet-i-ullerslev-paa-fyn-er-frigivet-af-oestfyns-museum/

 

Halberg & Olsen har speciale i salg af tæt-lav bebyggelse over hele Danmark.